Rekenen-wiskunde vso

11 december 2019

thema's

Thema_Rekenachterstand

rekenachterstand bij leerlingen

Rekenachterstand komt voor bij een substantieel deel van de leerlingen. Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst.

duidingen