Dagbesteding


Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

  • arbeidsmatige dagbesteding;
  • taak- of activiteitsgerichte dagbesteding;
  • belevingsgerichte dagbesteding.

Bouwstenen voor dagbesteding

Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. SLO ondersteunt scholen bij het vormgeven van leerplankundige aspecten door middel van diverse handreikingen en voorbeeldmatige uitwerkingen.

In de deelnotitie 'Bouwstenen' (onderaan deze pagina) voor het uitstroomprofiel dagbesteding worden leerplankundige aandachtspunten voor dit brede uitstroomprofiel nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, het werken met een ontwikkelingsperspectief en het maken van keuzes voor de toekomst en de vormgeving van maatwerk in leerroutes, het realiseren van stages als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument.