Leerdoelkaarten

17 januari 2020

De leerdoelkaarten/overzichten voor 10-14 onderwijs zijn bedoeld voor iedereen die wil werken met een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs.

Het zijn nog conceptleerdoelkaarten/overzichten die in 2019 worden getest in de onderwijspraktijk van de scholen.
De overzichten worden gebruikt in de onderwijspraktijk van de 10-14-scholen en daar uitgewerkt naar leerdoelen geschreven in leerlingentaal, passend bij de curriculumontwikkeling van deze scholen.
Deze uitwerkingen komen hier in de loop van 2019 voorbeeldmatig beschikbaar.

Heb je zelf uitgewerkte voorbeelden van leerlingleerdoelkaarten voor 10-14-onderwijs of wil je feedback geven op de leerdoelkaarten? Stuur een mail naar Maaike Rodenboog.

Leerdoelkaarten Nederlands

Leerdoelkaart zakelijk lezen (pdf, 64 kB)
Leerdoelkaart lezen fictie (pdf, 45 kB)
Leerdoelkaart schrijven (pdf, 59 kB)
Leerdoelkaart mondeling spreken (pdf, 54 kB)
Leerdoelkaart mondeling luisteren (pdf, 57 kB)
Leerdoelkaart mondeling gesprekken (pdf, 55 kB)
Leerdoelkaart begrippenlijst en taalverzorging (pdf, 56 kB)

Leerdoelkaarten Rekenen/Wiskunde

Leerdoelkaart Verhoudingen (pdf, 165 kB)
Leerdoelkaart Getallen bewerkingen (pdf, 156 kB)
Leerdoelkaart Oppervlakte en lengte (pdf, 142 kB)
Leerdoelkaart Verbanden (voor sterke rekenaars) (pdf, 318 kB)
Leerdoelkaart Breuken (voor zwakke rekenaars) (pdf, 282 kB)

Leerdoelkaarten MVT

Leerdoelkaart A1 (pdf, 1.1 MB)
Leerdoelkaart A2 (pdf, 1.1 MB)
Leerdoelkaart B1 (pdf, 1.1 MB)
Leerdoelkaart B2 (pdf, 1.1 MB)
Niveaubeschrijvingen A1 A2 en B1 (pdf, 304 kB)
Voorbeeld taaltaken (pdf, 1 MB)

Leerdoelkaarten Mens & Maatschappij

Leerdoelkaart Geschiedenis - vaardigheden (pdf, 60 kB)
Leerdoelkaart Geschiedenis - inhouden (pdf, 94 kB)

Leerdoelkaart Aardrijkskunde - vaardigheden (pdf, 103 kB)
Leerdoelkaart Aardrijkskunde - inhouden (pdf, 89 kB)

Leerdoelkaarten Mens & Natuur

Leerdoelkaart Techniek (pdf, 61 kB)
Leerdoelkaart Biologie (pdf, 69 kB)
Leerdoelkaart Natuurkunde (pdf, 69 kB)

Leerdoelkaarten Kunst en Cultuur

Leerdoelkaart Kunst en Cultuur (pdf, 109 kB)

Leerdoelkaarten Bewegingsonderwijs

Toelichting Leerdoelkaart Bewegingsonderwijs Toelichting (pdf, 156 kB)
Leerdoelkaart Bewegingsonderwijs (pdf, 143 kB)