Voorbeeldmaterialen

25 november 2019

SLO heeft samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor probleemoplossend denken en handelen.

Deze geven een idee hoe deze vaardigheid in een les tot uitdrukking kan komen. Bij deze materialen krijgen niet altijd alle onderdelen van het probleemoplosproces evenveel aandacht. Soms wordt het probleem bijvoorbeeld meer door de leraar gespecificeerd in plaats van dat leerlingen dat doen, of de mate waarin van de leerlingen verwacht wordt dat zij zelf gaan nadenken over een probleemoplosstrategie kan verschillend zijn. De voorbeeldmaterialen zijn in die zin verschillend, en geven een indruk van de manieren waarop de vaardigheid probleemoplossend denken en handelen in een les aan bod kan komen.

Heb je zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wil je deze delen met anderen? Neem dan contact met ons op via 21eeuwsevaardigheden@slo.nl​​