Quickscan schoolleiders

4 november 2019

Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e-eeuwse vaardigheden ingebed kunnen worden in het curriculum van de school? SLO heeft voor schoolleiders een QuickScan ontwikkeld om u te helpen deze vraag te beantwoorden.

Reflectie-instrument

Deze QuickScan voor schoolleiders is een reflectie-instrument. De scan helpt u een beeld te krijgen van de mate waarin op uw school aandacht is voor 21e-eeuwse vaardigheden en of deze vaardigheden verder geïmplementeerd kunnen dan wel moeten worden.
De vragen gaan over de bekendheid met de 21e-eeuwse vaardigheden, welke vaardigheden al een plek hebben in uw plannen, uw ambities voor de toekomst, leerplankundige aspecten, benodigde professionalisering, ondersteunings- en andere behoeftes.
De QuickScans zijn niet bedoeld als 'to do-lijst'. De scan geeft u een beeld van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten wat dit betreft.

Rapport

Na beantwoorden van de vragen kunt u het rapport downloaden om het binnen uw school te bespreken. In het rapport vindt u ook algemene en leerplankundige adviezen. 
Het rapport is een Microsoft Word document. We gaan ervan uit dat u beschikt over een tekstverwerkingsprogramma dat Word documenten kan inlezen. Dit houdt in dat u het document naar u believen kunt aanpassen.

Veelgestelde vragen

  • We willen het instrument invullen door meer dan 12 leraren. Kunnen we het Excel instrument zelf aanpassen?
    • Het Excel instrument is niet beveiligd. Indien u kennis van Excel zou u dat zelf kunnen doen. Besef dan wel dat veel tabbladen en cellen met elkaar gelinkt zijn. Indien er veel vraag is naar de ondersteuning van meer dan 12 leraren kunnen we overwegen om zelf het instrument aan te passen. Stuur dan uw verzoek naar 21eeuwsevaardigheden@slo.nl
  • Kunnen we met 12 docenten tegelijkertijd het instrument invullen?
    • In principe zou dat wel moeten kunnen maar alleen als het exact voldoet aan de juiste versie van de bijbehorende infrastructuur. Denk hierbij aan bewaarplek en besturingssysteem en natuurlijk de Excel versie. Zie ook deze webpagina