Sociale en culturele vaardigheden

11 november 2019

Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 

Sociale afkomst en cultuur bepalen in hoge mate hoe we denken, wat we maken en doen, hoe we betekenis geven aan een steeds veranderende samenleving en hoe we met elkaar omgaan en communiceren.

Om nu en in de toekomst succesvol te kunnen samenleven is het daarom van belang om kennis te hebben van sociale en culturele opvattingen en daarmee rekening te houden in het handelen.

Meer specifiek gaat het om:

  • Eigen gevoelens en opvattingen kunnen benoemen en erop kunnen reflecteren
  • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in een samenleving
  • Kennis hebben over cultuur en kunnen reflecteren op culturele verschillen
  • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen
  • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties
  • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale en culturele situaties
  • Respect en begrip hebben voor andere visies, uitingen, en gedragingen.

Belang voor het onderwijs

Kinderen leren sensitief, effectief en inventief te kunnen leven en werken in een wereld vol culturele diversiteit. Dit begrip verwijst naar allerlei verschillen: op het gebied van afkomst, opleiding of sociale klasse, etniciteit, religie, taal, geslacht of gender, leeftijd, handicap en seksuele oriëntatie. Ook schoolklassen zijn, afhankelijk van de omgeving, steeds 'superdiverser'. Daarom is het belangrijk dat zij kennis opdoen over zichzelf en anderen, en hoe om te gaan met verschillen. Om - nu in de klas en later in een beroep - effectief te kunnen leven en werken moet iemand niet alleen sociale en culturele verschillen respecteren, maar ook verschillen en talenten kunnen inzetten om op nieuwe ideeën te komen of om beter aan te sluiten bij bepaalde doelgroepen. Sociale en culturele vaardigheden gaan dus over herkennen, erkennen en waarderen.

Overzicht geraadpleegde bronnen.