Exacte vakken - voorbeelden

22 november 2019

Natuurkunde

Aan de slag met gassen en deeltjes

Leerlingen tekenen (pdf, 389 kB) lucht in een erlenmeyer en maken hun ideeën over lucht zichtbaar. Vervolgens discussiëren vervolgens over deeltjesmodellen. In dit voorbeeld gaat het vooral om fase 2-4 van de FE-cyclus centraal, met veel aandacht voor het interpreteren en analyseren van leerlingreacties (fase 3).