Exacte vakken - voorbeelden

18 maart 2020

Natuurkunde

Aan de slag met gassen en deeltjes

Leerlingen tekenen (pdf, 542 kB) lucht in een erlenmeyer en maken hun ideeën over lucht zichtbaar. Vervolgens discussiëren vervolgens over deeltjesmodellen. In dit voorbeeld gaat het vooral om fase 2-4 van de FE-cyclus centraal, met veel aandacht voor het interpreteren en analyseren van leerlingreacties (fase 3).

Wiskunde

Rekenen met vlakke figuren

In leerjaar 3 van vmbo-bb/kb leren leerlingen hoeken herkennen (pdf, 323 kB) en ermee rekenen in verschillende vlakke figuren. Aan de hand van een beperkt aantal diagnostische opgaven gaan leerlingen zelf na wat passende vervolgstappen zijn en wat ze daarbij nodig hebben.