Mens- & maatschappijvakken - voorbeelden

13 december 2019

Mens & maatschappij

Een wandelroute ontwerpen

VVV Tilburg vraagt de leerlingen een wandelroute (pdf, 200 kB) te ontwerpen gepresenteerd in een toeristische folder. Uiteindelijk kiest de opdrachtgever één wandelroute uit om daadwerkelijk te publiceren. In dit voorbeeld staat het verhelderen van leerdoelen en succescriteria (fase 1 van de FE-cyclus) centraal.

Geschiedenis

Betrouwbaarheid van bronnen beoordelen

Leerlingen doen uitspraken (pdf, 244 kB) over het begin van de Koreaanse Oorlog aan de hand van bronnenmateriaal. Om dat te kunnen doen, formuleren ze gezamenlijk criteria voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen.

Gebeurtenissen chronologisch ordenen

Leerlingen bepalen (pdf, 621 kB) wat zij de tien belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen vinden. Via een actieve kaartjeswerkvorm  leggen ze die vervolgens in de juiste chronologische volgorde, waarbij de kaartjes zelf de feedback geven.

Historische vragen stellen aan bronnen

Leerlingen leren verschillende soorten historische vragen formuleren (pdf, 258 kB) aan de hand van historische bronnen over de Beeldenstorm. Ze ordenen eerst gegeven vragen en gaan vervolgens zelf aan de slag met eigen vragen