Goede praktijken

29 augustus 2019

Ontwikkelingsgericht werken aan onderzoek in de lerarenopleiding

In dit praktijkvoorbeeld laat Esther Hanssen zien hoe de inzet van formatieve evaluatie binnen een onderzoeksmodule een positieve bijdrage heeft geleverd aan het uitvoeren van een onderzoek binnen de eerstegraads lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Groei zichtbaar maken bij fictie- en literatuuronderwijs

In dit praktijkvoorbeeld laat Esther Arrindell zien hoe PABO-studenten op Windesheim door middel van eigen leerdoelen en zelfevaluatie hun eigen leren en ontwikkeling analyseren en interpreteren bij de module Jeugdliteratuur en leesbevordering.

Formatief werken met leertaakdagen

In dit praktijkvoorbeeld laat Marieke Kleinhuis zien hoe formatief vormgegeven leertaakdagen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het leerrendement van studenten verhogen en de nakijkdruk voor docenten verminderen.

Van summatief naar formatief: het beoordelen van professionele ontwikkeling

In dit praktijkvoorbeeld laat Marijke Potters zien hoe een summatieve beslissing over de professionale ontwikkeling van studenten werd omgezet in een formatieve beslissing: het lio-assessment.