Rubrics


Rubrics zijn geschikt om een product en / of (deel)vaardigheden te beoordelen op kwaliteit en om de manier van werken te beoordelen om tot een product te komen.

Een Rubric is een analytische beoordelingsschaal en zegt meer dan slechts een enkel cijfer zegt. Het maakt aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging waardoor leerlingen zichzelf nieuwe leerdoelen kunnen stellen.

Bij competentiegericht onderwijs spelen vaardigheden een belangrijke voorwaardelijke rol. Bij de proefscholen van het Combo-project bleek dat de docenten behoefte hadden aan een instrument om met name de vaardigheden te evalueren. Daarvoor bieden de Rubrics mogelijkheden, zowel docenten als leerlingen kunnen het gebruiken om na te nagaan wat extra aandacht moet hebben in een vervolgtraject; voor leerlingen kan het helpen bij zelfreflectie.