Onderzoek

9 december 2019

Over jongens / meisjes in het onderwijs verschijnen regelmatig onderzoeken, handrijkingen en materiaal. Zonder volledigheid na te (kunnen) streven, houden we je op deze pagina op de hoogte van relevante en interessante bijdragen aan het debat.

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs

In 2019 verscheen een lijvig boekwerk over jongens in diverse geledingen van het onderwijs, van de VVE tot en met het tertiair onderwijs, boordevol tips om met hen en hun gedrag in de klas en op school om te gaan: Wateren, D. van der & Woltring L. (2019) De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Over datzelfde boek verscheen ook een recensie op onderzoekonderwijs.net, met een uitgebreide reactie daarop van een van de redacteuren.

Boys don't Try. Rethinking Masculinity in Schools

Een andere recente titel op dit vlak is Engelstalig. Pioniers op het gebied van de 'jongensdidactiek' in Engeland kritiseren daarin hun eigen werk van de afgelopen decennia en onderzoeken het begip 'mannelijkheid' op school heel fundamenteel. Eveneens boordevol tips en voorbeelden om goed / beter met jongen op school om te gaan. Pinkett, M, Roberts, M. (2019). Boys don't Try. Rethinking Masculinity in Schools. Abindon: Routledge

Verschillen tussen jongens en meiden in het onderwijs

Op verzoek van de Regering doet ook De Onderwijsraad op dit moment een verkennend onderzoek naar de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Zij zal hierover naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 rapporteren.

​Jongens... aan de slag!

Het APS heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht (pdf, 1.4 MB) wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire?

Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs​

Het onderzoek (pdf, 1 MB) van het Kohnstamm Instituut richt zich op succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs. Welke pedagogisch-didactische aanpakken, en in samenhang hiermee organisatorische aanpakken, pakken goed uit voor jongens?​