Onderzoek

3 oktober 2019

In 2019 verscheen een lijvig boekwerk over jongens in diverse geledingen van het onderwijs, van de VVE tot en met het tertiar onderwijs, boordevol tips om met hen en hun gedrag in de klas en op school om te gaan: Wateren, D. van der & Woltring L. (2019) De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Over datzelfde boek verscheen ook een recensie op onderzoekonderwijs.net, met een uitgebreide reactie daarop van een van de redacteuren.

Een andere recente titel op dit vlak is Engelstalig. Pioniers op het gebied van de 'jongensdidactiek' in Engeland kritiseren daarin hun eigen werk van de afgelopen decennia en onderzoeken het begip 'mannelijkheid' op school heel fundamenteel. Eveneens boordevol tips en voorbeelden om goed / beter met jongen op school om te gaan. Pinkett, M, Roberts, M. (2019). Boys don't Try. Rethinkinking Masculinity in Schools. Abindon: Routledge

Op verzoek van de Regering doet ook De Onderwijsraad op dit moment een verkennend onderzoek naar de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Zij zal hierover naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 raporteren.

In opdracht van het ministerie van OCW hebben het APS en het Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijke jongensproblematiek.

Inmiddels zijn beide onderzoeken afgerond en de resultaten gepresenteerd in een publicatie. U kunt deze publicaties hieronder downloaden.

​Jongens... aan de slag! (pdf, 1.4 MB)
Het APS heeft onderzocht wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire?
Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs (pdf, 1 MB)
Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut richt zich op succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs. Welke pedagogisch-didactische aanpakken, en in samenhang hiermee organisatorische aanpakken, pakken goed uit voor jongens?​