quickscan

10 oktober 2019

Neemt uw school expliciet maatregelen om leerlingen, en in het bijzonder jongens, meer uit te dagen en te motiveren voor school? En wat doet u zelf om jongens te motiveren en bij de les te houden?

Met behulp van deze QuickScan ontdekt u of uw school en uzelf inspelen op verschillen tussen jongens en meisjes. Indien u een vraag met nee beantwoordt, wordt u doorverwezen naar suggesties om leerlingen, in het bijzonder jongens, actiever te betrekken bij school. ​Beantwoordt u vragen met ja? Ook dan kan het alsnog waardevol zijn om de suggesties bij deze vragen te bekijken. Ze geven u en uw school wellicht nieuwe inspiratie.

Zijn de volgende stellingen van toepassing op het onderwijs op uw school of in uw lessen? ja nee
1 Leerlingen hebben op onze school inspraak in de gedragsregels. ga naar ​vraag 2 suggestie
2 Docenten op onze school overleggen regelmatig over een gezamenlijke aanpak in de les, die helderheid biedt aan alle leerlingen. ga naar vraag 3 suggestie
3 Ik begeleid in het bijzonder jongens bij het plannen en organiseren van hun werk. ga naar vraag 4 suggestie
4 Bij een conflict spreek ik jongens individueel en op een apart moment aan op hun gedrag. ga naar vraag 5 suggestie
5 Ik bied leerlingen overzicht en houvast door in mijn lessen een gestructureerde opbouw te hanteren. ga naar vraag 6 suggestie
6 Ik bied jongens en meisjes (soms) de keuze om een opdracht te kiezen die hen het meest aanspreekt. ga naar vraag 7 suggestie
7 Ik maak gebruik van verschillende materialen (visueel en auditief) om zo veel mogelijk leerlingen aan te spreken. ga naar vraag 8 suggestie
8 Ik zorg voor gevarieerde werkvormen om leerlingen actief te betrekken bij de les. ga naar vraag 9 suggestie
9 Ik benader leerlingen bewust positief om een goede band op te bouwen. suggestie