Taxonomie van Bloom

15 oktober 2019

De taxonomie van Bloom heeft denkvaardigheden geclassificeerd. De taxonomie kent een kennis- en een handelingsdimensie. De taxonomie ordent de denkvaardigheden naar lagere en hogere denkvaardigheden. Elk volgend (denk)niveau waarop gehandeld moet worden, is complexer.

SharedScreenshot

De (enigszins aangepaste) taxonomie van Bloom onderscheidt twee dimensies: een kennisdimensie en een handelingsdimensie.