Het Jonge Kind

11 december 2019

Het jonge Kind biedt een leerplankader voor educatie en onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jarigen). Daarnaast geeft de informatie op deze pagina's houvast bij de invulling en borging van het leerplan (curriculum) voor het Jonge kind (2 tot 7 jarigen) op voor- en vroegschoolse instellingen.

De verschillende items zoals inhoudskaarten met doelen, analyses van kindvolgsystemen, voorbeeldmaterialen en andere publicaties geven antwoord op vragen als:

  • Hoe ziet de opbouw van educatie/ onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jarigen) er uit?
  • Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 1/2?
  • Hoe kom je tot een beredeneerd aanbod?
  • Welke kindvolgsystemen zijn er voor peuters?

toon meer

Sector

Vrije trefwoorden