Doelen jonge kind

15 juli 2019

Inhoudskaarten

SLO heeft voor het jonge kind (fase 1) bij ieder leergebied een inhoudskaart ontwikkeld met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. De inhoudskaarten staan hieronder.

NB Fase 1 omvat de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Ook voor fase 2 en 3 in het basisonderwijs zijn inhoudslijnen ontwikkeld. Voor inzicht in de doorgaande lijn is hier een verwijzing opgenomen naar de volledige inhoudslijnen met de aanbodsdoelen voor fase 1, 2 en 3.

Naast de aanbodsdoelen voor het jonge kind (fase 1) worden ook aanbodsdoelen voor peuters geformuleerd (pre-fase).

NB  Een aantal inhoudskaarten en inhoudslijnen zijn nog in ontwikkeling. Zodra deze gereed zijn, worden ze hier toegevoegd.

Taal (Nederlands)

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
nederlandsetaal-prefase-picto

nederlandsetaal-fase1-picto

(nog in ontwikkeling)

Rekenen-wiskunde

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
rekenenwiskunde-prefase-picto rekenenwiskunde-fase1-picto (nog in ontwikkeling)

Engels (TPO)

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(niet van toepassing) engels-tpo-fase123-picto Inhoudslijn Engels TPO

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(nog in ontwikkeling) orientatieopjezelfendewereld-fase1-picto Inhoudslijn Jezelf en de ander Inhoudslijn De samenleving Inhoudslijn De ruimte om je heen
Inhoudslijn planten,dieren en de mens Inhoudslijn Tijd Inhoudslijn Verschijnselen uit natuurkunde en techniek

Kunstzinnige oriëntatie

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(nog in ontwikkeling) kunstzinnigeorientatie-fase1-picto Inhoudslijn Beeldende vorming Inhoudslijn muziek Inhoudslijn Drama
Inhoudslijn Dans Inhoudslijn Cultureel erfgoed

Digitale geletterdheid

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(nog in ontwikkeling) digitalegeletterdheid-fase1-picto digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto
digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto

Sociaal-emotioneel

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(nog in ontwikkeling) sociaal-emotioneel-fase1-picto (nog in ontwikkeling)

Bewegingsonderwijs

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(nog in ontwikkeling) bewegingsonderwijs-fase1-picto bewegingsonderwijs-inhoudslijnen-picto