Vmbo-bb/kb taal

9 september 2019

De producten van Passende perspectieven taal helpen vmbo-scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen die moeite hebben met taal en het vmbo binnenkomen met een taalniveau onder 1F. Einddoel is ook voor deze leerlingen niveau 2F.

Leerroutes taal

Er zijn leerroutes voor taal voor de domeinen

  • lezen;
  • mondelinge taalvaardigheid;
  • schrijven.

De leerroutes geven een overzicht van doelen en beschrijven per leerjaar wat voor deze leerlingen het meest belangrijk is om te leren. Bij elke leerroute worden adviezen gegeven voor de vormgeving van het onderwijs. De adviezen gaan over de vormgeving van het onderwijs en over wat werkt om deze leerlingen verder te helpen.