Handreiking voor schooldirecties

9 oktober 2019

In 2020 op alle basisscholen wetenschap & technologie: Bent u er klaar voor?

  • Wat draagt W&T-onderwijs bij aan de ontwikkeling van leerlingen?
  • Wat is nodig voor implementatie en borging van W&T-onderwijs in uw scholen?

Deze brochure informeert u over W&T-onderwijs. Met de quickscan vormt u zich snel een beeld over de stand van zaken in het W&T-beleid van het bestuur en de mate van invoering van W&T op uw scholen. Na het doorlopen van de quickscan wordt duidelijk welke acties u en schooldirecties kunnen ondernemen om uw scholen in 2020 W&T-proof te maken.