Analyse

7 november 2019

De verdiepingsmodule bestaat uit drie blokken. Met behulp van de bronnen en activiteiten in deze blokken leert u alleen of in een team vanuit een leerplankundig perspectief, programma-onderdelen voor LOB te ontwerpen. Daarbij hanteren we een cyclisch ontwerpproces van analyse, ontwerp en evaluatie.

In het eerste blok staat de analyse centraal en gaat u onderzoeken in hoeverre het huidige programma voor LOB past bij de eigentijdse visie op LOB en de visie van de school.

De module is geslaagd als u:

 • aan kunt geven uit welke componenten een leerplan bestaat;
 • het bestaande LOB-programma kunt analyseren op basis van vooraf geformuleerde kwaliteitscriteria en ontwerpcriteria;
 • verbeterpunten kunt benoemen ten aanzien van het bestaande LOB-programma, op basis van de analyse.

Activiteiten

Hiertoe onderneemt u de volgende activiteiten:

 1. Bestudeer het curriculaire spinnenweb (bron 1).
 2. Breng aan de hand van het doorlopend programma voor LOB het  huidige en gewenste LOB-programma in kaart (bron 2).
 3. Ga na in hoeverre het programma voor LOB voldoende is uitgewerkt aan de hand van de LOB-checklist (bron 3).
 4. Breng aan de hand van de LOB-checklist (bron 3) de gewenste situatie in kaart, bij voorkeur samen met collega's.
 5. Stel verbeterpunten op voor het bestaande LOB-programma.
 6. Stel in overleg met andere betrokkenen een ontwerpopdracht vast (bron 4) die leidt tot optimalisering van (een onderdeel van) het LOB-programma.

​Beoogd resultaat

Als u de hierboven beschreven activiteiten doorloopt levert dat de volgende resultaten op:

 • Een inventarisatie van het huidige en het gewenste programma.
 • Een inventarisatie van verbeterpunten.
 • Een vastgestelde ontwerpopdracht.