Ontwerp

7 november 2019

De verdiepingsmodule bestaat uit drie blokken. Met behulp van de bronnen en activiteiten in deze blokken leert u alleen of in een team vanuit een leerplankundig perspectief, programma-onderdelen voor LOB te ontwerpen. Daarbij hanteren we een cyclisch ontwerpproces van analyse, ontwerp en evaluatie.

In het tweede blok staat het ontwerp centraal en gaat u een uitwerking maken van (een onderdeel van) het LOB-programma, passend bij eigentijdse inzichten over LOB en bij de visie van de school.

De module is geslaagd als u:

  • op basis van eigentijdse inzichten over LOB, ontwerpcriteria kunt opstellen;
  • vanuit een (school)visie met behulp van de opgestelde ontwerpcriteria een ontwerp kunt uitwerken.

Activiteiten

Hiertoe onderneemt u de volgende activiteiten:

  1. Bestudeer de bron die hoort bij de ontwerpopdracht (doorklikken via bron 1)
  2. Bepaal, op basis van het bronmateriaal, de ontwerpcriteria: wanneer bent u tevreden met het eindresultaat?
  3. Werk het ontwerp uit op basis van de handreikingen in het bronmateriaal.

​Beoogd resultaat

Als u de hierboven beschreven activiteiten doorloopt, levert dat een uitgewerkt ontwerp ter verbetering van (een onderdeel van) het LOB-programma op.