Actieve leefstijl

geplaatst: 15 januari 2019

Een actieve leefstijl is een onderdeel van een gezonde leefstijl. Bij een actieve leefstijl vinden leerlingen het leuk om zich in te spannen en zich vitaal te voelen. Bij bewegingsonderwijs leren leerlingen zich veilig te bewegen (geen onnodige risico’s op blessures of overbelasting oplopen zonder overdreven voorzichtig te worden), vitaal te bewegen (intensief bewegen leren waarderen) en fitter te bewegen (ervaren wat de link is tussen bewegen en fitter worden). Maar bovenal is het belangrijk dat leerlingen bij verschillende beweeg- en sportactiviteiten beweegplezier leren onderkennen. Als leerlingen plezier hebben in bewegingsactiviteiten is de kans groot dat zij een actieve leefstijl houden. Verschillende organisaties ontwikkelen op het gebied van gezondheid allerlei lesmaterialen en interventies, bijvoorbeeld over voeding en actief transport. Het bewegingsonderwijs richt zich op het gemotiveerd en met plezier beter leren te bewegen en te sporten. SLO is betrokken bij het ontwikkelen van het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl. Ook is SLO bezig met de verbinding tussen binnenschools en buitenschools bewegen.

geselecteerde documenten

Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo - handreiking

Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Uitgangspunt binnen het ontwerpproces is het curriculaire spinnenweb. Na een toelichting op het spinnenweb worden drie manieren beschreven om met dit leerplankundige model om te gaan.

Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo - quickscan

De quickscan brengt het huidige onderwijs over een gezonde leefstijl in kaart. Door met meerdere personen de quickscan in te vullen, krijgt de school een overzicht van de opvattintgen over het huidige onderwijs.

Handreiking Actieve leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

In deze handreiking worden mogelijkheden gegeven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een integrale aanpak in de schoolse situatie. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat een actieve leefstijl alleen kan worden bevorderd wanneer dit thema door middel van een multidisciplinaire aanpak op verschillende niveaus van de school onder de aandacht wordt gebracht bij de leerlingen. Bij deze aanpak is het noodzakelijk dat het een en ander zowel binnen- als buitenschools wordt gecoördineerd door een coördinator actieve leefstijl.