Toetsen en volgen

12 december 2019

In het bewegingsonderwijs wordt er op allerlei manieren getoetst. In zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs zijn er verschillende leerlingvolgsystemen beschikbaar. Al die volgsystemen volgen op andere aspecten en met andere bedoelingen. SLO zoekt in samenspraak met andere partijen naar een meer samenhangende volgsystematiek om de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van bewegingsonderwijs en sport te toetsen en te volgen.​

SLO heeft op de website Basisdocument in beeld twee typen digitale beelden opgenomen met deelnameniveaus van leerlingen uit onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat zijn ten eerste referentiebeelden van leerlingen die deelnemen aan allerlei kernactiviteiten uit het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een vaksectie LO kan de deelnameniveaus van de leerlingen van de eigen school vergelijken met deze referentiebeelden als maatstaf voor kwaliteit. De nummers van de kernactiviteiten (zie basisdocument) verwijzen naar de paginanummers van respectievelijk de eerste en de tweede druk van dit basisdocument. Daarnaast zijn er schoolvoorbeelden van leerlingen die deelnemen aan allerlei verwante activiteiten. De schoolvoorbeelden zijn een aanvulling op de kernactiviteiten uit het basisdocument.

bronnen

Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo (pdf, 3 MB)

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft de deelnameniveaus van elf kernactiviteiten in de onderbouw van drie scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) in kaart gebracht. Een beoordelingspanel van tien docenten heeft 148 leerlingen beoordeeld aan de hand van videobeelden.

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens?

Sinds het verschijnen van het basisdocument vo is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin die deelnameniveaus door de leerlingen in de praktijk worden gerealiseerd. Reden te meer voor SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, om zelf een kleinschalig onderzoek toen naar realisatie van de voorgestelde deelnameniveaus in de praktijk. In dit artikel lees je hier meer over.

contactpersoon

Berend Brouwer