Pilot digitaal leerling-volg-jezelf-systeem


In de eerste helft van 2012 voerde SLO, samen met de Hogeschool Windesheim Zwolle, het Praedinius Gymnasium in Groningen en OSG De Meergronden in Almere en met financiële ondersteuning van de KVLO, een pilot uit om een digitaal leerling-volg-(jezelf)-systeem voor bewegingsonderwijs in de onderbouw van het vo te ontwikkelen.

We deden dat op basis van het Basisdocument Onderbouw VO en de beelden die daarvan beschikbaar zijn op Basisdocument in beeld, en we maakten gebruik van de electronische leeromgeving (ELO) van de deelnemende scholen. Het verslag van die pilot kan je hiernaast downloaden, samen met een drietal handleidingen hoe je zelf onderdelen van zo'n leerling-volg-(jezelf)-systeem op jouw eigen school kunt ontwikkelen.