Methodes voor de bovenbouw voor LTC en GTC

22 juli 2019

Met de invoering van de nieuwe vakken Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC)​​​​ is de klassieke cultuur en haar doorwerking weer geïntegreerd in de beide talen. Dat vraagt ook om een vernieuwing van de lesboeken voor de bovenbouw. Uitgeverijen hebben hard gewerkt om hun aanbod aan te passen aan de nieuwe eindtermen en school- en eindexamens. Daarmee ontlasten zij de docent die met de oude KCV-boeken en schoolexamenboeken zelf de integratie vorm zouden moeten geven in hun lessen LTC en GTC.

​​LTC-methodes

Hermaion ​Tussen hoop en vrees.​ Verhalen uit Ovidius' Metamorfosen. In deze uitgave worden Latijnse teksten en onderwerpen uit de (cultuur)geschiedenis, de literaire traditie, de architectuur, de beeldende kunst en de filosofie in onderlinge samenhang aangeb​oden.

Eisma Parnassus​. ​Een bloemlezing van Latijnse teksten aan de hand waarvan cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Parnassus zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Latijn is behandeld​.

Primavera Pers ​Lego Een modern leesboek Latijn. Bij de keuze van de teksten en de indeling in hoofdstukken is rekening gehouden met de interes​se en de vertaalvaardigheid van de leerling. In elk hoofdstuk zijn verdiepingsteksten opgenomen: vertalingen, informatieve teksten of prikkelende meningen over de gelezen teksten.​

Primavera Pers Video. In aanvulling bij Lego bevat Video informatieve hoofdstukken over de gebieden van LTC: verhalengoed, beeldende kunst, bouwkunst en filosofie en de receptie daarvan. Daarnaast wordt een aantal thema's uitgewerkt.
*Directe link is er niet.

GTC-methodes

​Hermaion Zover als onze speren reiken, De Spartanen. Een selectie van teksten van Ploutarchos, Diodoros van Sicilië en Xenophon zijn zo gerangschikt dat ze een stijgende moeilijkheidsgraad hebben en een opstap voor de lectuur van bijvoorbeeld Lysias, Euripides en Plato. Het lesmateriaal biedt tevens een ruime selectie van veelal minder bekend beeldmateriaal van kunstvoorwerpen die rechtstreeks met de Spartanen te maken hebben.

Eisma Palladion​. Een geïntegreerd aanbod van Griekse literatuur en cultuur​​. Dit betekent dat aan de hand van de teksten van Griekse auteurs cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Palladion zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Grieks is behandeld.​

contactpersoon

annemieke-van-der-plaat