Vakverenigingen & abonnementen

9 mei 2019

De vakvereniging voor classici (VCN)

De VCN (Vereniging van Classici in Nederland) behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: GTC (Griekse Taal & Cultuur) en LTC (Latijnse Taal & Cultuur).​

De website heeft ook een besloten deel alleen voor leden. De inlogprocedure staat beschreven in het colofon van het Bulletin.
Door lid te worden van de VCN kan jij ook bijdragen aan het voortbestaan van het vak GLTC. Bovendien biedt het lidmaatschap diverse voordelen:

 • elk kwartaal de toezending van het VCN-bulletin met daarin verslagen van bijeenkomsten en activiteiten die met het onderwijs in de klassieken te maken hebben, recensies van nieuwe methoden, informatie over actuele thema’s en de werkzaamheden van het bestuur;
 • korting op het inschrijvingsgeld voor de nazomerconferentie;
 • een jaarlijkse ledenvergadering met daarbij allerlei nascholingsactiviteiten als lezingen en workshops;
 • directe of indirecte ondersteuning bij de lespraktijk of de positionering van de klassieken;
 • toegang tot het ledendeel van de website www.vcnonline.nl  met de mogelijkheid deel te nemen aan forumdiscussies;
 • netwerkmogelijkheden;
 • ruimte voor een eigen bijdrage aan het voortbestaan van onze vakken door middel van deelname aan secties en commissies.

Vul het inschrijfformulier voor lidmaatschap in.​​

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV)

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse Oudheid. Het NKV belicht alle facetten van de Oudheid (Klassieke talen, archeologie, geschiedenis) en organiseert jaarlijks vele lezingen, excursies en leeskringen. Leden krijgen vijfmaal per jaar het tijdschrift Hermeneus en hebben gratis toegang tot alle activiteiten. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief.

 • Jeugdleden (t/m 25 jaar): € 20,80 (incl. Hermeneus)
 • Gewone leden: € 41,60 (incl. Hermeneus)
 • Huisgenootleden: € 11,00 (excl. Hermeneus)
 • Gewoon lid en huisgenoot lid: € 52,60 (incl. één exemplaar Hermeneus)
 • Jeugdlid en huisgenoot lid: € 31,80 (incl. één exemplaar Hermeneus)
 • Buitenlandlid: € 47,70 (incl. Hermeneus)
 • Leden voor het leven: € 800,00 (incl. Hermeneus)

Lid worden kan via deze pagina.

Lampas, vaktijdschrift voor classici

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke Oudheid bezighoudt. Het beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming in het voortgezet onderwijs anderzijds. 
Lampas verschijnt vier keer per jaar. Prijzen voor jaarabonnement (4 nummers) 2015:

 • Student: € 25,00; Student (buiten Nederland): € 35,00
 • Red. oudredactie: € 33,00
 • Regulier: € 42,00; Regulier (buiten Nederland): € 52,00
 • Institutioneel: € 56,00; Institutioneel (buiten Nederland): € 66,00

Hier vind je meer informatie voor het afsluiten van een abonnement op Lampas.

Hermeneus

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) geeft vijf keer per jaar Hermeneus uit, een geïllustreerd, populair wetenschappelijk tijdschrift.
Het blad Hermeneus belicht alle aspecten van de klassieke beschaving: van Zeus tot Achilles, van Homerus tot Augustinus, van Socrates tot Plotinus, van Perikles tot Constantijn, van opgravingen tot musea. Maar ook: hoe de gewone Griek en Romein dacht, leefde en werkte. Ook bèta-onderwerpen, architectuur, economie, biologie, geneeskunde etc... komen aan de orde. Het tijdschrift is ingesloten bij het lidmaatschap van het NKV.

Alle artikelen van de jaargangen 1 - 78 (1928-2006) van Hermeneus zijn digitaal te raadplegen. 
Kijk op Hermeneus online.

contactpersoon

annemieke-van-der-plaat