Addendum vakspecifieke trendanalyse 2017


23 januari 2019

De Vakspecifieke Trendanalyse Kunst en Cultuur beschrijft per onderwijssector de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. De publicatie is bedoeld voor lerarenopleidingen, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Dit Addendum bevat o.a. een schets van de bijdrage van de kunstvakken aan de drie hoofddoelen van toekomstig onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Daarnaast een historisch overzicht van wijzigingen en ontwikkelingen in de kunstvakken vanaf de invoering van het basisonderwijs, de basisvorming en de tweede fase; plus een hoofdstuk specifiek over de ontwikkelingen binnen muziekonderwijs. Het laatste hoofdstuk bevat een vergelijking op hoofdlijnen van internationale curricula.


Jaar van uitgave: 2017

Lanschot Hubrecht, V. van, Marsman, P. & Tuinen, S. van (2017). Kunst en cultuur. Addendum op de vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO