Remix je curriculum


19 december 2019

Heijnen onderzocht hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de huidige kunstwereld. Hij interviewde jongeren en hedendaagse kunstenaars over de manier waarop zij leren. Aan de hand daarvan ontwikkelde hij een ontwerpmodel aan de hand waarvan docenten en (toekomstige) kunsteducatoren vernieuwende curricula, projecten en lessenserie kunnen ontwerpen.


Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 978-90-71681-23-3

Heijnen, E. (2015).Remix je curriculum! Een ontwerpmodel voor kunsteducatie. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.


toon meer

Leerplankundig thema