Cultuur in de spiegel


23 januari 2019

Cultuur in de spiegel kadert en duidt de begrippen kunst en cultuur. Deze begrippen geven aan met welke vaardigheden wij betekenis kunnen geven aan ons denken en doen, hoe wij kunnen reflecteren op cultuur en ons cultureel zelfbewustzijn ontwikkelen. En vooral ook hoe aan te sluiten bij de (ontwikkeling van de) leerling. ?

Jaar van uitgave: 2010

Heusden, B., van. (2010). Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen en SLO.


toon meer