Authentieke kunsteducatie


19 december 2019

Authentieke kunsteducatie sluit aan bij de interesse van de leerling en de kunst die hij in de dagelijkse praktijk beoefent en ervaart. De leerling leert dit te verbinden met de echte praktijk van kunstenaars en kunstdiscipline

Bij de kunstvakken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er sprake van een scheiding tussen alledaagse kennis, schoolse kennis en vakkennis zich voordoet. Vanuit beschikbare empirische gegevens wordt bekeken in welke mate in kunsteducatie in Nederland sprake is van zogenaamde 'schoolkunst' en van haar tegenhanger, de authentieke kunsteducatie, waar Haanstra voor pleit. Daarna volgt een beschrijving van mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie en wat dit betekent voor verder kunstonderzoek.


Jaar van uitgave: 2001
ISBN: 90-6997-098-8

Haanstra, F. (2001). De Hollandse schoolkunst, mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie (Oratie). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.


toon meer