Kustzinnige oriëntatie op school? Een handreiking voor schoolleiders

30 oktober 2019

Wie gaat er over het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie? Welke doelen staan daarbij centraal? Wie bepaalt die doelen en wie monitort de uitvoerbaarheid ervan?
Welke vragen we ook over het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie op uw school stellen: het gaat steeds over wie die vragen aanstuurt. Wie is de startmotor voor (nieuwe) initiatieven op het gebied van kunstzinnige oriëntatie? Passen de activiteiten van kunstzinnige oriëntatie bij de uitgangspunten in de visie van de school? Is er beleid waarin de rol van kunstzinnige oriëntatie op uw school omschreven is? Welke antwoorden er ook te geven zijn op bovenstaande vragen: het draait daarbij steeds om de wijze waarop regie en leiderschap zijn georganiseerd op de school. En daarin ligt een rol voor de schoolleider.

Met deze handreiking bieden we een aantal prikkelende vragen waarmee u uw visie en invulling van het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie op uw school aan kunt scherpen. De vragen hebben we voorzien van de nodige bronnen, zodat u antwoorden kunt formuleren.

De rol van de schoolleider

Welke rol u als schoolleider binnen het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie vervult is sterk afhankelijk van de situatie op school. In sommige gevallen initieert de schoolleider kunstzinnige projecten, terwijl hij in andere gevallen vooral de facilitator van die initiatieven is. Afhankelijk van de organisatie van uw school bent u meer of minder inhoudelijk betrokken bij het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie.
Welke rol u ook precies inneemt binnen uw school: u heeft in ieder geval een rol in de visie ontwikkeling en het beleidsplan voor kunstzinnige oriëntatie. Zo zult u bijvoorbeeld budget moeten vrijmaken voor materialen en bewaakt u de plek van kunstzinnige oriëntatie binnen het totale onderwijs op uw school. De poster in het rechter menu biedt zicht op de aspecten van uw rol als schoolleider bij het vormgeven van het beoogde curriculum voor kunstzinnige oriëntatie.
U kunt uw huidige programma voor kunstzinnige oriëntatie onder de loep nemen of wellicht is deze handreiking een eerste aanzet voor een onderwijsvernieuwing op het gebied van kunstzinnige oriëntatie.

Aanpak

Deze handreiking is opgebouwd rond de componenten van het curriculaire spinnenweb. Start met het ontwikkelen van de visie op kunstzinnige oriëntatie binnen uw school. Vanuit deze visie geeft u samen met uw collega's invulling aan de verschillende leerplanaspecten. Bij de leerplanaspecten begint u bij de leerdoelen, -inhouden en –activiteiten. Daarna volgen de overige. Daarbij bekijkt u steeds of de leerplanaspecten en de visie nog in balans zijn. Zo bouwt u aan een duurzaam en kwalitatief leerplan voor kunstzinnige oriëntatie.