Kwaliteitsborging schoolexamen

18 april 2019

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het examen, aandacht voor de kwaliteit ervan is een noodzaak.

SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen schoolexamen draagt een niet-voorschrijvend karakter.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Handreiking aardrijkskunde. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SLO een handreiking gemaakt met daarin een uitwerking van en toelichting op de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op basis van deze handreikingen kunnen docenten voorbereidingsprogramma’s ontwikkelen en kan de aspirant-student zich voorbereiden op de toelatingstoetsen. Ook voor toets- en materiaalontwikkelaars kunnen de handreikingen nuttig zijn.

Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo (vanaf schooljaar 2012-2013)
Deze handreiking (opdrachtgever: OCW) is van belang voor docenten geschiedenis in de bovenbouw havo/vwo, materiaal- en leerplanontwikkelaars en schoolleiders. De handreiking hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs.

Schoolexamens vmbo. Grip krijgen op kwaliteit
De publicatie geeft scholen een handreiking hoe de verbetering van de kwaliteit van het schoolexamen op een praktische wijze uitgevoerd kan worden. Werken aan de kwaliteit van het schoolexamen en de toetsing is een wederkerende activiteit en vraagt een systematische aanpak.

contactpersoon

Alderik Visser