Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis


23 januari 2019

Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers en schoolleiders, en in zekere mate ook voor docenten geschiedenis. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een online enquête die afgenomen is bij 134 geschiedenisdocenten in de maanden maart en april 2009 naar aanleiding van het vernieuwde programma geschiedenis, zoals dat met de vernieuwing van de Tweede Fase in augustus 2007 ingevoerd is. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van het ontwikkelen van historisch besef bij leerlingen. Om dat mogelijk te maken, moeten leerlingen beschikken over een gemeenschappelijke basis van historische overzichtskennis en vaardigheden. De vragen hadden niet alleen betrekking op de organisatie van de vernieuwde Tweede Fase, maar ook op de ervaringen met het nieuwe programma. Dit onderzoeksverslag kan gebruikt worden voor analyses van het geschiedenisonderwijs, zowel op het niveau van individuele scholen als landelijk. Enkele belangrijke conclusies zijn: veel docenten laten leerlingen nog steeds werkstukken maken, ondanks het feit dat de praktische opdracht niet langer verplicht is; de bekendheid met websites van de VGN en Histoforum is niet alleen groot, ze worden ook regelmatig bezocht; er bestaan grote verschillen in de schoolexamentoetsen; een kleine meerderheid is tevreden over het nieuwe programma.


Jaar van uitgave: 2009

Kaap, A. van der. (2009). Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. Enschede: SLO.