Buurtaalonderwijs

11 december 2019

In 2017 krijgen leerlingen van ruim 60 basisscholen in de grensregio’s structureel Duits en van bijna 20 basisscholen Frans. Ook in het voortgezet onderwijs is er aandacht voor de buurtalen.

Kinderen die in een grensregio opgroeien komen op een natuurlijke wijze in contact met een andere taal en een andere cultuur. Er zijn initiatieven genomen om de mogelijkheden die dit biedt op systematische wijze in het onderwijs te integreren. Want de ligging van een school in de nabijheid van de grens biedt unieke kansen om leerlingen op vanzelfsprekende wijze te leren omgaan met een vreemde taal. De kinderen gaan op gestructureerde manier contacten aan in de vorm van bijvoorbeeld chatten, mailen of uitwisselingen met kinderen aan de andere kant van de grens. Zo ontstaan situaties waarin leerlingen op levensechte, authentieke wijze in een vreemde taal met elkaar communiceren.

Kenniscentrum Buurtalen

Hoe kun je Duits en Frans "buurtaal" het beste deel uit laten maken van het curriculum? Wat zijn je doelen? Welke leerinhouden kies je? Welke materialen kan ik gebruiken? Hoe zit het met de doorlopende leerlijn? Maar ook: hoe kan de aansluiting op vervolgonderwijs eruitzien, wie kan het buurtaalonderwijs geven, wat voor competenties vraagt dit van degene die dit onderwijs verzorgt, hoe komen contacten met scholen aan de andere kant van de grens tot stand en hoe kunnen die contacten het beste worden onderhouden? Om te helpen bij de beantwoording van dit soort vragen kent Nuffic een kenniscentrum Buurtalen.

Linq

Het project Linq wil onze buurtalen zichtbaarder maken in het voortgezet onderwijs geven. Scholen kunnen zich jaarlijks voor dit project aanmelden. Het project volgt een aantal principes die het talenonderwijs die het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker maken.

Euregioscholen

Dit zijn scholen die samenwerken met scholen over de grens. Zij werken systematisch aan een gedeelde aanpak. Hierdoor krijgt de buurtaal voor de leerlingen een dimensie die in het reguliere taalonderwijs vaak ontbreekt. Op hun website vind je voorbeeldmaterialen en delen zij hun ervaringen.

agenda

relevante SLO publicaties