lesvoorbeelden

16 december 2019

Lees de lessen ontwikkeld door collega’s met gebruik van de schalen van het ERK en laat je inspireren!

lesvoorbeeld

Engels (pdf, 460 kB)

Online communiceren

Klas 1/2 vmbo b/k

ERK schalen

Leerdoelen en activiteiten:

Onlineconversatie en -discussie

Succescriteria:

 • Orthografische beheersing
 • Grammaticale nauwkeurigheid
 • Bereik van de woordenschat
 • Coherentie en cohesie
Leerlingen leren een persoonlijke reactie online te plaatsen op een nieuwsartikel op internet.
lesvoorbeeld

Spaans en Frans (pdf, 853 kB)

Over Spaanse en Franse dappere helden:
leerlingen activeren met literatuur

klas 2 mhv / klas 4 vwo

ERK schalen

Leerdoelen en activiteiten:

 • Onlineconversatie en -discussie
 • Lezen als vrijetijdsbesteding
 • Analytische en kritische waardering
  van creatieve teksten
 • Een persoonlijke reactie geven op
  creatieve teksten (waaronder literaire)
 • Creatief schrijven

Succescriteria:

 • Beheersing van de woordenschat
 • Grammaticale nauwkeurigheid
 • Orthografische beheersing
 • Sociolinguïstische trefzekerheid
 • Thematische ontwikkeling
 • Coherentie en cohesie
Leerlingen leren hun eigen mening te verwoorden over een literaire tekst, zich in de personages te verplaatsen en hun keuzes te begrijpen. Ze leren strategieën te gebruiken om een tekst te begrijpen.