Leerkrachtcompetenties

25 september 2019

Weet je als leerkracht over welke competenties je moet beschikken als je Engelse lessen verzorgt in het primair onderwijs?

Heb je als schoolleider een beeld van de eisen die het verzorgen van vvto- of tpo-Engels aan jouw leerkracht stelt?

Quickscan leraarcompetenties

SLO heeft vvto- en tpo-quickscans ontwikkeld om deze twee vragen te beantwoorden. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met Nuffic, leerkrachten uit de praktijk en experts uit het onderwijsveld. Je kunt ze gebruiken om op systematische wijze na te gaan welke competenties je als leerkracht nodig hebt. Als schoolleider kun je met behulp van de scans bepalen of de leerkrachten op jouw school al over de competenties beschikken.

De quickscans willen vooral een bewustwordingsproces op gang brengen. Leerkrachten denken na over hun competenties, bespreken ze en bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn. Het resultaat hiervan is een overzicht van hun sterke kanten en van de zaken waaraan nog gewerkt kan worden, bijvoorbeeld vakdidactiek of de eigen taalvaardigheid Engels.

Schoolleiders kunnen de quickscans inzetten in functioneringsgesprekken; leerkrachten kunnen ze daar ook zelf inbrengen.

Vvto

De vvto-quickscan is voor alle leerkrachten die Engels verzorgen. Het beoogde beheersingsniveau is voor mondelinge taalvaardigheid, lezen en luisteren B2 en voor schrijfvaardigheid B1. Meer informatie over de beheersingsniveaus vind je in Taalprofielen 2015. De scan duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Download de pdf, print deze en vul hem in.

Tpo

De tpo-quickscan gaat naast Engels ook over andere vakgebieden. Het beoogde beheersingsniveau is B2 voor alle taalvaardigheden. Meer informatie over de beheersingsniveaus vind je in Taalprofielen 2015. De scan duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Download de pdf, print deze en vul hem in.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Quickscan vvto (pdf, 159 kB)
De Quickscan competenties leerkrachten Engels vvto is bedoeld om op systematische wijze na te gaan welke competenties je als docent  nodig hebt om Engelse lessen te geven in het vvto. De schoolleider kan de scan gebruiken om te bepalen of de leerkrachten van zijn school over de competenties beschikken.

Quickscan tpo (pdf, 401 kB)
De Quickscan competenties leerkrachten Engels tpo is bedoeld om op systematische wijze na te gaan welke competenties je als docent nodig hebt om Engelse lessen te geven in het tpo. De schoolleider kan de scan gebruiken om te bepalen of de leerkrachten van zijn school over de competenties beschikken.

Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs
Deze verkenning wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competentieprofielen voor leerkrachten in de drie varianten waarin Engels op de basisschool wordt gegeven: Eibo, vvto en tpo. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de competentieprofielen uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.

contactpersoon

Patricia-Rose-8887

toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema