Handreikingen


SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter.

De handreikingen geven aanwijzingen voor de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast zijn suggesties opgenomen voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

Een deel van de handreikingen is als website beschikbaar, andere handreikingen als pdf-bestand.

Aardrijkskunde

Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo 2007
Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo 2017

Algemene Natuurwetenschappen

Handreiking schoolexamen ANW vwo (havo) 2007 (pdf, 184 kB)
Handreiking schoolexamen ANW in de monovakken op havo vanaf 2007 (pdf, 218 kB)

Bedrijfseconomie

Handreiking schoolexamen bedrijfseconomie havo/vwo

Bewegen, sport en maatschappij

Handreiking schoolexamen BSM havo/vwo 2007

Biologie

Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo 2016

Culturele en kunstzinnige vorming

Handreiking schoolexamen CKV havo/vwo 2017 (geldig vanaf schooljaar 2017-2018)

Economie

Handreiking schoolexamen economie havo/vwo

Filosofie

Handreiking inhoudelijke uitwerking filosofie havo 2002
Handreiking schoolexamen filosofie havo/vwo 2007

Fries

Handreiking schoolexamen Fries havo/vwo 2007 (pdf, 184 kB)

Geschiedenis

Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo (vanaf examen 2015) Verouderd! Nieuwe versie verwacht september 2019

Informatica

Handreiking schoolexamen informatica havo/vwo 2018

Klassieke talen

Handreiking schoolexamen klassieke talen vwo 2007
Handreiking schoolexamen KCV 2007
Handreiking schoolexamen klassieke talen vwo 2014-2015

Kunst algemeen

Handreiking schoolexamen kunst algemeen havo/vwo 2007

Lichamelijke opvoeding

Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo

Maatschappijleer en -wetenschappen

Handreiking schoolexamen havo/vwo maatschappijwetenschappen 2016

Management en organisatie

Handreiking schoolexamen M&O havo/vwo 2007

Moderne vreemde talen

Handreiking schoolexamen MVT Elementair 2007
Handreiking schoolexamen Arabisch & Turks 2007
Handreiking schoolexamen Chinees havo/vwo
Handreiking schoolexamen Duits, Engels & Frans 2007
Handreiking schoolexamen Italiaans, Russisch & Spaans 2007

Muziek

Handreiking schoolexamen muziek havo/vwo 2007

Natuurkunde

Handreiking schoolexamen natuurkunde havo/vwo 2016

Nederlands

Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo

Natuur, leven en technologie

Handreiking schoolexamen NLT havo/vwo 2012-2013

Onderzoek & ontwerpen

Handreiking schoolexamen Onderzoek & ontwerpen havo/vwo 2014

Scheikunde

Handreiking schoolexamen scheikunde havo/vwo 2016

Tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

Handreiking schoolexamen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo/vwo

Wiskunde

Handreiking schoolexamen wiskunde A havo 2015
Handreiking schoolexamen wiskunde A vwo 2015
Handreiking schoolexamen wiskunde B havo 2015
Handreiking schoolexamen wiskunde B vwo 2015
Handreiking schoolexamen wiskunde C vwo 2015
Handreiking schoolexamen wiskunde D havo 2015
Handreiking schoolexamen wiskunde D vwo 2015

Links:

Website Handreiking schoolexamens (vmbo en havo/vwo)