Voorbeelden computermodellen natuurkunde

11 september 2019

In dit gedeelte van de handleiding vindt u een groot aantal voorbeeld computermodellen voor natuurkunde, gerangschikt naar onderwerp. Per model is de volgende informatie te vinden:

  • Een korte beschrijving van het model
  • De relevante formules uit de Binas
  • De differentievergelijkingen waar het model op is gebaseerd
  • Het model in tekstuele en grafische weergave
  • Downloads van een bestand voor Coach (cma7) voor het tekstuele en grafische model
  • Een voorbeeld van de uitkomsten met startwaarden en bijbehorende grafiek(en) van relevante variabelen