Op weg naar meer samenhang in het bètaonderwijs: Eindverslag multipilotproject (2008-2011)


13 maart 2019

Dit eindverslag van het multipilotproject is bestemd voor schoolleiders, beleidsmakers, docenten en leerplanontwikkelaars. In de schooljaren 2008/2011 zijn op een aantal scholen examenexperimenten uitgevoerd met meerdere vernieuwde bèta-examenprogramma’s voor havo en vwo, onder de naam 'Multipilotproject'. Twee vragen stonden hierbij centraal. De eerste was of scholen extra problemen kunnen verwachten als zij meerdere nieuwe bètaexamenprogramma’s tegelijkertijd moeten invoeren. De tweede vraag was of verwacht kan worden dat met de nieuwe examenprogramma’s het bètaonderwijs meer samenhangend wordt. Dit eindverslag geeft een overzicht van het verloop van het project en de belangrijkste resultaten en inzichten die het heeft opgeleverd. Eén van de belangrijkste conclusies is dat de condities voor meer samenhangend be`taonderwijs door de docenten en de school zelf worden gecree¨erd: 'Als de docenten zelf aan samenhang willen werken en de schoolleiding en het schoolklimaat stimuleren dat, dan komt meer samenhangend be`taonderwijs wel in een of andere vorm tot stand'. Een basale organisatie (een groep met een leider, een regelmatig ingeroosterd overleg en de mogelijkheid af en toe lessen van elkaar bij te wonen) is daarbij een belangrijke voorwaarde.


Jaar van uitgave: 2012

Genseberger, R. (2012). Op weg naar meer samenhang in het be`taonderwijs: Eindverslag multipilotproject (2008-2011). Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden