Afstemming Wiskunde Natuurkunde


23 januari 2019
contact: Erik Woldhuis

Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies.

Het gaat om de volgende thema's:

  1. rekenkundige en wiskundige vaardigheden in de onderbouw en bovenbouw
  2. examenwerkwoorden
  3. manipuleren van expressies
  4. nauwkeurigheid en afronden
  5. notaties
  6. evenredigheid en verhoudingen
  7. vectoren in de wiskunde en natuurkunde
  8. hulpmiddelen
Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde-of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies
Jaar van uitgave: 2015
ISBN: AN: 3. 7402 .634

Paus, J., Konijnenberg, J. van den, Pieters, M., Rijke, K., Sonneveld, W. (2015). Afstemming wiskunde- natuurkunde tweede fase. Enschede: SLO.