Bronnen

28 november 2019

Boeken

 • Oosterloo, A. en Paus, H. (2010). Leerstoflijnen lezen beschreven. Uitwerking van het referentiekader. Nederlandse taal voor het leesonderwijsop de basisschool.Enschede: SLO.
 • Pameijer, Noelle e.a. (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam,  samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. Den Haag/Leuven: Acco.
 • Schooten, E. van, De Glopper, K. de (2006). Literary response and attitude toward reading fiction in secondary education: trends and predictors. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Verhallen, M. en Walst, R. (2011). Taalontwkkeling op school. Handboek voor interactief taalonderwijs. Bussum: coutinho.
 • Vernooy, K. (2007). Effectief leesonderwijs nader bekeken. Technisch lezen, woordenschat en leesstrategieën in samenhang. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit.

Artikelen

 • Aanen-Zilvold, E. & Bulterman-Bos, J. (2013). Identificatie van onderwijsbehoeften met behulp van kindgesprekken. In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 57-66.
 • Berends, R. (2013). Leesgesprekken. (pdf, 2.8 MB)Het Blad, 12 (3), 11-14.
 • Bulterman-Bos, J., Kaldeway, J. & De Heer, C. (2013). Vakamanschap, talentontwikkeling van leraren en opbrensgtgericht werken: passen ze bij elkaar? In Basisschoolmanagement, 27 (7), 21-25.
 • Edmunds, K.M. & Bauserman, K.L. (2006). What teachers can learn about reading motivation through conversations with children. In: The Reading Teacher, 59 (5), 414-424.
 • Mommers, Fr. C. (2007). Goed leesonderwijs: wat er echt toe doet! In: JSW, 91 (3), 20-23.
 • Prenger, J., Havinga, D. (2016) Formatief evalueren met leesgesprekken (pdf, 96 kB). In Tijdschrift Taal, jaargang 7, nummer 10.
 • Prenger, J., Zaat, M. (2016) Leesgesprekken in de praktijk (pdf, 226 kB). In: MeerTaal jaargang 3, nummer 3, p.14-17
 • Singelsma, J. & Oosterloo, A. (2015) Samen tot ontdekkingen komen in leesgesprekken (pdf, 426 kB). In: Zone, 14 (3), 18-21
 • SLO (2013) Opbrengstgericht werken met een brede focus In: SLO Context PO, juni, nummer 8, p. 16-18.
 • Wientjes, S. (2015). Reflecteren op leerdoelen. Geef leerlingen grip op hun leerproces. In: JSW, 99 (2), 32-35.

Brochures

Onderzoeksverslagen studenten

Mis je publicaties of zou je jouw publicatie aan deze lijst toe willen voegen, stuur dan een mail naar primaironderwijs@slo.nl.