rekenen & wiskunde

22 oktober 2019

Bronnen

  • Prenger, J. (2007). Uitgerekend taal! Een onderzoek naar begripsproblemen bij wiskundeopgaven. Levende Talen Tijdschrift8(2), 10-16.
    De rijke context en hoeveelheid taal in wiskundeopgaven zorgen ervoor dat zowel autochtone als allochtone taalzwakke leerlingen problemen ondervinden. In dit artikel beschrijft de auteur welke talige hindernissen leerlingen tegenkomen tijdens het oplossen van wiskundeopgaven.
  • Smit, J. (2014). 'En nu in rekentaal!' Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas. Levende Talen Tijdschrift15(3), 28-37.
    In het promotieonderzoek van Smit staat de vraag centraal hoe leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen kunnen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde. Zij concludeert dat scaffolding-strategieën de vaktaalontwikkeling van leerlingen bevorderen.