Anneke Noteboom


Anneke Noteboom is leerplanontwikkelaar voor het primair onderwijs. Haar aandachtsgebieden zijn het vakgebied rekenen-wiskunde en onderwijskundige vraagstukken, zoals formatief evalueren. Ze houdt zich onder andere bezig met het formuleren van doelen voor rekenen-wiskunde, voor zowel leraren als leerlingen. Ze is in deze hoedanigheid ook betrokken bij curriculum.nu.

Anneke richt zich in haar werk graag op de praktijk: wat is haalbaar en wat spreekt leraren en leerlingen aan. Een van de onderwerpen die aanspreken is 'spel in de rekenles'. Ze beheert de website 'rekenspel.slo.nl.