Rekenen en wiskunde in andere vakken

geplaatst: 6 december 2018

Rekenen en wiskunde komen aan bod in een breed scala aan (school)vakken. Een team in een school kan hiervan gebruik maken en delen van hun leerplan rekenen en/of wiskunde "uitbesteden" aan andere vakken. Daar komt nogal wat bij kijken. Denk aan onderlinge afstemming, organisatorische afspraken, enzovoorts. Hier tref je documenten en andere informatie aan die je hierover informeren. SLO heeft een website ontwikkeld met een model en een digitaal instrument om rekenleerinhouden te inventariseren en analyseren.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Integratie van rekenen-wiskunde en natuur en techniek
Deze publicatie is bedoeld om pabo-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs rekenen-wiskunde en natuur & techniek een soort ‘werkomgeving’ te bieden waarbinnen mogelijkheden voor geïntegreerd onderwijs worden aangereikt met rekenen-wiskunde en natuur & techniek als belangrijke vakinhoudelijke componenten, een werkomgeving die de lezer in staat stelt om aspecten van geïntegreerd onderwijs nader te overdenken, om ervaring op te doen met het organiseren van onderwijsleeractiviteiten rond de gepresenteerde thema’s en om zich daarbij verder te bekwamen in de vakinhoudelijke competenties die van belang worden geacht.

Meer samenhang in bovenbouw vmbo
Deze publicatie is van belang voor vmbo-docenten taal en wiskunde die zich inzetten voor de vakkenintegratie in de bovenbouw en voor meer samenhang in het leerplan. Aan de orde komen: motieven en ruimte voor integratie;- vormen en gradaties van integratie; het leren van de leerling: past vakkenintegratie bij 'de' vmbo-leerling, en zo ja: onder welke condities; mogelijkheden vanuit taal en wiskunde. Wat betreft dat laatste worden de volgende onderwerpen besproken: integratiemogelijkheden, belemmeringen bij integratie, mogelijke oplossingen, ontwerpen van opdrachten, voorbeelden van integratiemogelijkheden.