Balans van het rekenwiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5. PPON-reeks nummer 51


23 januari 2019

Dit periodieke peilingsonderzoek is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die informatie zoeken over de opbrengsten van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool. Hoe presteren de leerlingen op de verschillende onderdelen? Hoe zit het met het gebruik van rekenstrategieën bij het schattend rekenen en bij het vermenigvuldigen en delen? Hoe zit het met het hoofdrekenen met en zonder papier? Hoe ziet de lespraktijk eruit? Welke leermiddelen worden gebruikt?


Jaar van uitgave: 2013

Scheltens, F., Hemker, B., & Vermeulen, J. (2013). Balans van het rekenwiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5. PPON-reeks nummer 51. Arnhem: Cito.