Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo


23 januari 2019

Deze website is bedoeld voor docenten Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hij geeft toegang tot de concept-tussendoelen wiskunde, Nederlands en Engels voor de onderbouw van havo/vwo en van vmbo. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen werden op verzoek van het ministerie van OCW alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.


Jaar van uitgave: 2012

SLO. (2012). Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/nieuws/00046/