Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland


23 januari 2019

Dit onderzoeksrapport bevat drie belangrijke onderdelen:

 1. een inventarisatie van de stand van zaken van wiskundig-didactisch
  onderwijsonderzoek in Nederland, van behoeften, thema’s en vragen op dit gebied uit
  het veld, en van manieren waarop de opbrengst van dergelijk onderzoek wordt gevaloriseerd;
 2. een inventarisatie van fondsen en middelen voor wiskundig-didactisch
  onderwijsonderzoek, als ook van de succes- en mislukfactoren van acquisitie binnen
  deze fondsen;
 3. een voorstel voor vervolgstappen die Platform Wiskunde Nederland kan zettten voor het vergroten
  van steun voor de acquisitie, uitvoering en valorisatie van wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek
  in Nederland.

Jaar van uitgave: 2014

Platform Wiskunde Nederland. (2014). Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland. Amsterdam: Platform Wiskunde Nederland.