Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten


23 januari 2019

Dit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven. Dit boek biedt de (aanstaande) leerkracht:

  • een overzicht van de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties;
  • een beschrijving van de leerlijnen bij die kerninzichten;
  • bij elk hoofdstuk opgaven op het niveau van de kennisbasistoets voor de pabo, aangevuld met honderd extra opgaven ter verbreding en verdieping van de professionele gecijferdheid.

Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 978-90-01-84700-5

Bart, F., Engelsen, J.F.M. den, Keijzer, R., Lek, A., Lit, S.A., Oonk, W., & Waveren Hogervorst, C. van. (2015). Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Groningen: Noordhoff Uitgevers.


toon meer