Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 2016


23 januari 2019

Dit jaar brengt de Onderwijsinspectie, als onderdeel van Peil.onderwijs, voor de tweede keer de prestaties van leerlingen op taal- en rekenvaardigheid in kaart. Dat doet de Onderwijsinspectie om tijdig de dialoog te starten als die resultaten anders zijn dan de ambities die we voor deze inhoudsgebieden met elkaar hebben geformuleerd. Of juist om stil te staan bij de doelen die gerealiseerd zijn. Een aantal resultaten valt op. We slagen er met elkaar in Nederland in om onze ambities te realiseren als het gaat om het minimale taal- en rekenniveau dat Nederlandse leerlingen moeten beheersen. Dat is iets om trots op te zijn en te bestendigen. Tegelijkertijd haalt slechts 44 procent van de groep 8- leerlingen in schooljaar 2015/2016 het streefniveau voor rekenen. Dat is aanzienlijk lager dan de beheersing van de streefniveaus bij lezen en taalverzorging en dan de ambitie van 65 procent die bij het opstellen van de referentieniveaus is gesteld.


Jaar van uitgave: 2017

Inspectie van het Onderwijs. (2017). Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van het basisonderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.