Thuisonderwijs

27 maart 2020

Begeleiding van leerlingen op afstand

Het is een verwarrende tijd voor leerlingen en leraren. De scholen zijn dicht, maar het onderwijs gaat door. Er zijn online talloze lesideeën te vinden, maar hoe maak je daar als school met je team onderwijs op afstand van? Vanuit onze ervaring met doelen, leerlijnen en evaluatie bieden wij op deze pagina een paar aandachtspunten met bijbehorende tips die kunnen helpen bij het vormgeven van onderwijs op afstand.

Hoe houd ik zicht op de kwaliteit van het thuiswerk?

Je hebt leerlingen (dag/week)opdrachten gegeven. Sommige opdrachten kunnen leerlingen zelf nakijken of met hulp van anderen thuis. Maar bij veel opdrachten is dat lastig, omdat ze groter zijn of omdat het meer is dan goed/fout. Hieronder geven we enkele tips om jou én je leerlingen zicht te geven op hoe goed ze iets hebben gedaan.

  1. Breng focus aan: selecteer de belangrijkste leerdoelen. Maak vooraf duidelijk wat je van de leerlingen verwacht. Formuleer een beperkt aantal punten in duidelijke criteria die je stelt aan het werk.
  2. Geef bij opdrachten niet alleen de criteria maar reik ook (uitgewerkte) voorbeelden aan. Maak met leerlingen afspraken over wat ze moeten doen als ze vastlopen.
  3. Voeg aan opdrachten krachtige reflectie- en verwerkingsactiviteiten toe. Deze kunnen leerlingen zelf uitvoeren, samen via whatsapp, telefoon of met ouders, of wordt juist door een ander uitgevoerd.
  4. Doelgerichte en efficiënte feedback is belangrijk. Om tips 1, 2 en 3 goed te kunnen doen is het fijn om de criteria voor leerlingen in een makkelijk bruikbare vorm aan te bieden

Meer weten of voorbeelden zien? Zie Kwaliteit thuiswerk.

Hoe breng je als team samenhang in de opdrachten?

Je kunt leerlingen taken per vak of leergebied meegeven. Maar het is motiverender en betekenisvoller voor hen als je ze een projecttaak meegeeft, waarin je meerdere vakken integreert. Onze tips:

  1. Kies een wereldoriëntatie-onderwerp of -thema waar je reken- of taaldoelen aan kunt verbinden. Zoek bijvoorbeeld een goede tekst bij een wereldoriëntatieonderwerp en geef leerlingen een verwerkingsopdracht die past bij het lesdoel van wereldoriëntatie en een taal- of rekendoel.
  2. Combineer taken per vakgebied. Laat leerlingen bijvoorbeeld lezen met schrijven combineren: bij het lezen focussen ze zich op de verbindingswoorden in een tekst. Vervolgens schrijven ze een tekst waarin die verbindingswoorden ook een rol spelen.

Meer weten of voorbeelden zien? Bekijk dan de themapagina Samenhang in het primair onderwijs.

Wereldoriëntatie in thuisonderwijs?

Kidsweek, Schooltv en SLO ontwikkelen samen speciale (gratis) lessen voor thuis. Voor groep 5 t/m 8 worden er geïntegreerde lesmaterialen voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en kunst & cultuur), taal en rekenen gemaakt.

De eerste lessenreeks vind je op www.kidsweekindeklas.nl/thuis – mapje Wereld & Taal – Lichaam en gezondheid. De komende weken zullen er meer materialen ontwikkeld worden.

meer lezen

De volgende links helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Matthijs-Driebergen-7416

downloads

Tips voor ouders | Wat kun je thuis doen aan onderwijs?

toon meer