Vakportaal mens & maatschappij

16 juli 2019

De inhoud van je vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied mens en maatschappij, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

Mens en maatschappij binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond de mens en maatschappijvakken spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en duidingen.

thema's

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

kwaliteitsborging schoolexamen

SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

duidingen