Vakportaal moderne vreemde talen

14 juni 2019

De inhoud van je vak doet er toe. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied moderne vreemde talen, dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.​

MVT binnen de sectoren

Klik door naar de verschillende sectoren om te zien welke thema's er rond de moderne vreemde talen spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld relevante publicaties en duidingen.

thema's

Thema_Globale_Scale_English

Global Scale of English

In het verleden zijn meer dan eens kanttekeningen geplaatst bij de geschiktheid van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) als model voor jonge leerders. Ook in Taalprofielen zou bij de uitwerking van het ERK voor de Nederlandse situatie te weinig rekening gehouden zijn met deze groep. Voor deze leerlingen is de Global Scale of English Learning Objectives (GSE) een goed alternatief.

Thema_Formatief evalueren

formatief evalueren

Inzicht in de te bereiken beheersingsniveaus van uw leerlingen is nodig om jouw leerlingen te kunnen begeleiden op weg naar de gewenste leerdoelen. Hoe kan formatief evalueren het proces van taalverwerving ondersteunen?

duidingen